VOOR MOEDERS MET EEN HULPVRAAG (VOOR KINDEREN VAN 4-12 JAAR)

Ontstaan er steeds op dezelfde manier problemen met je kind?
Heeft je kind driftbuien, faalangst, last van verlegenheid? Zoekt je kind
grenzen, is het bang of vertoont het druk gedrag?
De mug wordt al gauw een olifant.
Ik kan jullie helpen om de olifant bij de hand te pakken. Door inzicht in gedragspatronen kunnen problemen snel lichter worden en oplossen.
Vaste trajecten zijn niet nodig. Meestal zijn een paar sessies voldoende.
Ik geef geen tips en adviezen, maar help jullie een handje op weg richting je eigen wijsheid. 

"Het probleem is dat we teveel werk maken van het moederschap en niet te weinig. Door ons teveel met hem te bemoeien ontnemen we het kind de mogelijkheid om zelf op te groeien en zichzelf te ontwikkelen." (Tom Hodgkinson, Britse schrijver)