Is uw kind 4-6 jaar?

De coaching is vooral gericht op de moeder. Een kind van deze leeftijd is nog zo afhankelijk van en nauw verbonden met zijn moeder dat het om inzicht in gedragspatronen vraagt.