Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
Persoonsgegevens:
Contactgegevens (zoals naam, email, adres, telefoonnummer) zijn voor mijn administratie en staan op mijn beveiligde laptop en telefoon waarvan ik alleen gebruik maak. De apparaten zijn beveiligd met een toegangscode. Ik gebruik deze gegevens om contact met jou te houden tijdens onze periode van samenwerking voor de kinder- en/of Opvoedcoaching. Ik vraag alleen naar jou/jullie contactgegevens nadat je je hebt aangemeld met een hulpvraag voor kinder- en/of Opvoedcoaching bij mij: Annemarie Jagt, eigenaar van KindercoachingBijdehand.
Indien de samenwerking stopt zijn deze gegevens niet meer nodig en kan ik ze meteen verwijderen indien wenselijk. De gegevens zijn alleen voor mij bestemd en ik zal ze nooit doorgeven zonder toestemming van jou/jullie.
Ik bewaar jouw/jullie contactgegevens in principe drie jaar en zal ze daarna verwijderen uit mijn gegevensbestand bestemd voor KindercoachingBijdehand.
 
Verslaggegevens:
Tijdens de eerste sessie zal ik met toestemming van jou/jullie de hulpvraag omschrijven op een intakeformulier en zonodig de doelstelling en plan van aanpak in overleg met jou/jullie beschrijven. Alles wat geschreven of gezegd is blijft bij mij of gaat geprint of via mail mee naar jullie. Ik noteer alleen informatie die van belang is voor onze samenwerking. Ik zal deze informatie nooit doorgeven aan derden zonder jullie toestemming. In principe is deze informatie altijd kort en bondig, alleen in het belang van jouw/jullie hulpvraag.
Ik bewaar jouw/jullie verslaggegevens in principe drie jaar en zal ze daarna verwijderen uit mijn gegevensbestand bestemd voor KindercoachingBijdehand.
 
Ik respecteer de privacy van mijn cliënten en alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Daar durf ik gerust mijn Bijdehand(en) voor in het vuur te steken!